Tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội thư mục tư liệu trước 1945. Tập 2

Giới thiệu Thư mục tư liệu Thăng Long - Hà Nội tập 2 gồm Tư liệu văn khắc, từ vần T đến Y và Thần tích thần sắc, từ vần A đến Y

Lưu vào:
Tác giả chính: Vũ, Văn Quân (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: NXB. Hà Nội, 2010
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 016.39 T550l
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn