Tuyển thơ Thăng Long - Hà Nội: Mười thế kỷ. Tập 2

Tuyển chọn các bài thơ của các tác giả Việt Nam từ năm 1930 nay và sắp xếp thành các giai đoạn: 1930-1945; 1945-1954; 1954-1975; 1975-đến nay

Lưu vào:
Tác giả chính: Bùi, Việt Mỹ (biên soạn)
Đồng tác giả: Bằng Việt (chủ biên), Gia Dũng (biên soạn), Nguyễn, Huệ Chi (chủ biên), Văn Long (biên soạn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: NXB. Hà Nội, 2010
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 895.922 T527t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn