Hà Nội - Danh thắng và di tích. Tập 1

Giới thiệu các danh thắng và di tích của Hà Nội bao gồm trên địa bàn Hà Nội cũ và khu vực mở rộng trong 2 tập sách

Lưu vào:
Tác giả chính: Lưu, Minh Trị (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: NXB. Hà Nội, 2011
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 915.97 H100n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn