Tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội: Văn kiện lịch sử

Tập hợp, tuyển chọn và giới thiệu những văn kiện tiêu biểu và quan trọng nhất gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của Thăng Long - Hà Nội được bắt đầu bằng Chiếu dời đô

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Quang Ngọc (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: NXB. Hà Nội, 2011
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.731 T550l
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn