Những bóng ma của Mác: sách tham khảo\

Là một bản tuyên ngôn chính trị, một công trình triết học với trình độ học thuật cao, mang tính tự biện và được lý giải dưới góc độ tiểu thuyết, cuốn sách khẳng định học thuyết, tư tưởng của Mác, và xác định cần phải trở về với Mác để chống lại trật tự thế giới mới của thị trường tư bản chủ nghĩa...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Jacques Derrida
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1994
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 335.43 Nh556b
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn