799 cách xử lý tình huống về quy trình nghiệp vụ, thanh tra kiểm tra công tác kiểm toán, chuẩn mực và chế độ chính sách đối với người làm công tác kiểm toán - Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của kiểm toán nhà nước

Giải đáp về quy trình nghiệp vụ, thanh tra kiểm tra công tác kiểm toán, chuẩn mực và chế độ chính sách đối với người làm công tác kiểm toán, kỹ thuật trình bày văn bản của kiểm toán nhà nước

Lưu vào:
Tác giả chính: Ái Phương (sưu tầm)
Đồng tác giả: Thu Huyền (sưu tầm)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Tài chính, 2011
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 343.04 B112t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn