Khung thể chế phát triển bền vững của một số nước Đông Nam Á và bài học cho Việt Nam

Một số vấn đề lý luận về khung thể chế phát triển bền vững; tìm hiểu cấu trúc và hoạt động của khung thể chế tại bốn quốc gia Đông Nam Á: Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Singapore; phân tích điểm thành công và chưa thành công, nguyên nhân của việc đó và bài học kinh nghiệm cho phát triển bền vững củ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lưu, Bách Dũng (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2011
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 338.959 Kh513t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn