Phương pháp nghiên cứu xã hội học

Sách giới thiệu những kiến thức cơ bản về phương pháp luận nhận thức xã hội; về cách thiết kế một nghiên cứu xã hội học; nhưng quy tắc, phương pháp xây dựng cơ sở lý luận xã hội học, phương pháp chọn mẫu, phương pháp thu thập thông tin cá biệt và các phương pháp giám sát, điều tra, phân tích, thực n...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm, Văn Quyết
Đồng tác giả: Nguyễn, Quý Thanh
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 301.072 Ph561p
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn