Phòng chống lụt bão ở Việt Nam 1890-1990\

Sách cung cấp những thông tin về mưa, bão, lũ lụt, hệ thống sông ngòi, đê điều, một số hồ chứa nước ở Việt nam trong 1 thế kỷ qua 1890-1990; nêu lên những kinh nghiệm quốc tế về phòng chống thiên tai và một số giải pháp trong quản lý, khai thác tài nguyên nước và bảo vệ môi trường...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, thế Bình
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Thế giới, 1994
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 344.0534 Ph431c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn