Số liệu thống kê thuỷ lợi Việt Nam 1986-1990

Sách giới thiệu số liệu tổng hợp của ngành thuỷ lợi trong những năm 1986-1990, cung cấp những số liệu cơ bản về: các công trình thuỷ lợi, thuỷ nông, năng lực hoạt động của chúng, hiện trạng sử dụng đất đai, dân số và lao động, sản xuất lúa của các vùng, các tỉnh và thành phố...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Thế giới, 1994
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 315.97 S450l
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn