Tài phán hiến pháp một số vấn đề lý luận cơ bản, kinh nghiệm quốc tế và khả năng áp dụng cho Việt Nam: Sách chuyên khảo

Sách trình bày những nghiên cứu hệ thống về vai trò của tài phán hiến páp đối với việc duy trì và bảo vệ chế độ nhà nước và nền dân chủ; xu hướng phát triển của tài phán hiến pháo trong thế giới đương đại; mô hình lý luận cho việc xây dựng tài phán hiến pháp ở nước ta trong giai đoạn hiện nay...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Như Phát (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2011
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 342.02 T103p
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn