Xã hội học về lãnh đạo, quản lý

Sách giới thiệu cách tiếp cận tổng hòa các quan hệ của xã hội học về lãnh đạo, quản lý; sự hình thành xã hội học về lãnh đạo, quản lý; góc tiếp cận mới của xã hội học quản lý sau suy thoái kinh tế toàn cầu; cơ cấu xã hội và quản lý xã hội; nguồn lực và đối tượng của lãnh đạo, quản lý xã hội; dư luận...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Ngọc Hùng (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 303.34 X100h
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn