Xã hội học về dư luận xã hội

Sách trình bày cách tiếp cận tổng hợp và hệ thống về dự luận xã hội trên nền tảng của những nguyên lý xã hội học cơ bản như: những vấn đề lý thuyết về dư luận xã hội (đối tượng nghiên cứu, bản chất của dư luận xã hội, lịch sử nhưng lý thuyết chính về dư luận xã hội, hành vi, quy luật của dư luận xã...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Quý Thanh
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Phiên bản:In lần thứ 2
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 302 X100h
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn