Lịch sử & lý thuyết xã hội học: sách chuyên khảo

Sách trình bày ôột ôố vấn đề lý luận về lịch sử ra đời xã hội học, tính đa dạng của hệ thống lý thuyết và các quan niệm xã hội học; phân tích một số luận điểm gốc của sự ra đời và phát triển xã hội học với đại diện là các nhà khoa học xã hội vĩ đại; trình bày một số chủ thuyết lớn của xã hội hiện đạ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Ngọc Hùng
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 301 L302s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn