Kinh tế thế giới: đặc điểm và triển vọng\

Lưu vào:
Tác giả chính: Kim Ngọc
Tác giả tập thể: Trung tâm KHXH và nhân văn Quốc gia. Viện kinh tế thế giới
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1995
Chủ đề:
EU
SNG
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 382 K312t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Checked outHạn: 11-26-2004 00:00  Gọi tài liệu này về