Luật lưu trữ và hướng dẫn mới nhất về nghiệp vụ công tác văn thư lưu trữ, hành chính văn phòng

Tổng quan những vấn đề cơ bản về công tác văn thư - lưu trữ; quản lý văn bản đi - đến, văn bản nội bộ, mật; quản lý và sử dụng con dấu; Toàn văn Luật lưu trữ và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Lưu vào:
Tác giả chính: Quý Long
Đồng tác giả: Kim, Thư
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lao động, 2012
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 342.0662 L504l
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn