Biên niên sự kiện chiến tranh Việt Nam 1945 - 1975

Phác thảo bức tranh toàn cảnh hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ của nhân dân Việt Nam tử 1945 -1975 qua các sự kiện lịch sử sắp xếp theo trình tự thời gian

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Đăng Vinh
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lao động, 2011
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.704 B305n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn