Hiến pháp Việt Nam qua các thời kỳ và quy trình ban hành văn bản pháp luật, kiểm tra, kiểm soát, xử phạt văn bản quy phạm pháp luật

Bao gồm lịch sử Hiến pháp qua các thời kỳ 1946, 1959, 1980, 1992; Quy trình ban hành văn bản pháp luật, kiểm tra, kiểm soát, xử phạt văn bản quy phạm pháp luật; 210 câu hỏi đáp pháp luật về an ninh - quốc phòng, hành chính, dân sự...

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm, Duy Thanh Long
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Thời đại, 2011
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 342.029 H305p
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn