Giáo trình quản lý hành chính nhà nước : Đào tạo công chức hành chính ngạch cán sự

Giáo trình gồm 3 tập giới thiệu những nội dung cơ bản về lý luận chủ nghĩa Mác-Lê nin; vấn đề nhà nước và pháp luật: Luật hành chính, Luật hình sự, Luật dân sự, Luật kinh tế; và phương pháp quản lý nhà nước

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Học viện hành chính quốc gia
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lao động, 1993
Phiên bản:In lần thứ hai, có sửa chữa bổ sung
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 351.9597 Gi-108t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn