Hồ Chí Minh toàn tập. Tập 5: (1947 - 1948)

Tập 5 của bộ sách HCM toàn tập, bổ sung 40 tác phẩm mới sưu tầm bao gồm các bài viết, bài nói, thư từ, điện văn... của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 1-1-1947 đến cuối tháng 12-1948, thể hiện quan điểm, chiến lược, sách lược của Người và Đảng ta trong 2 năm đầu của cuộc kháng chiến kiến quốc...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2011
Phiên bản:lần thứ ba
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 335.4346 H450c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn

Thu vien Quoc Hoi: Unknown

Call Number: 335.4346 H450c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn