Luật cán bộ, công chức năm 2008 và văn bản hướng dẫn thi hành

Sách hệ thống các văn bản pháp luật quy định về cán bộ, công chức bao gồm Luật công chức năm 2008 gồm X chương, 87 điều và một số văn bản nghị định của Chính Phủ, thông tư của các bộ ban hành hướng dẫn thi hành luật

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2012
Phiên bản:Tái bản lần thứ nhất có bổ sung
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 342.068 L504c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn