Ngôn Thư: Thuật ăn nói của người lãnh đạo

Sách hướng dẫn những người lãnh đạo và ai sẽ làm lãnh đạo để có thể nói năng hấp dẫn, diễn thuyết tài tình, phản biện hợp lý đi vào lòng người, có tài đàm phán với đối tác, tài thuyết phục đối với cấp dưới

Lưu vào:
Tác giả chính: Dương, Minh Hào (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Thanh niên, 2012
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 650.1 Ng454t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn