Tiếp tục đổi mới đồng bộ công tác cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá

Sách đề cập tới vấn đề cán bộ và công tác cán bộ thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước; việc đổi mới các khâu công tác cán bộ; xây dựng tổ chức và con người làm công tác cán bộ trong thời kỳ hiện nay

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Minh Tuấn
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2012
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 352.609 T307t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn