Công tác giám sát góp phần ngăn ngừa nguy cơ của Đảng cầm quyền

Tập hợp các bài nói, bài viết của các đồng chí lãnh đạo đảng, uỷ ban kiểm tra các cấp, các nhà nghiên cứu, nhà khoa học đã được đăng trên các tạp chí, báo của đảng về công tác giám sát của đảng, phương phức lãnh đạo của Đảng nhằm nâng cao tính chiến đấu của đảng...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2011
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 324.2597 C455t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Checked outHạn: 06-17-2015 00:00  Gọi tài liệu này về
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn