Toà án Việt Nam trong bối cảnh xây dựng nhà nước pháp qụyền

Sách trình bày khái niệm, đặc trưng của nhà nước pháp quyền; vai trò, vị trí của Tòa án trong nhà nước pháp quyền; phân tích các yêu cầu cụ thể đối với tòa án trong nhà nước pháp quyền; cách thức tổ chưc và hoạt động của toán án; những kiến nghị vè cải cách hệ thống tòa án Việt Nam...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Đăng Dung (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 347.01 T401a
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn