Về mô hình tổ chức bộ máy hành chính của các nước trên thế giới: sách tham khảo\

Sách giới thiệu kinh nghiệm xây dựng tổ chức bộ máy hành chính của 1 số nước trên thế giới; phân tích những nguyên tắc về tổ chức hành chính, các chức năng hành chính, đề cập vấn đề tập quyền, tam quyền và phân quyền hành chính; nêu nội dung và vai trò của việc xây dựng pháp quy hành chính...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, thế Nhuận
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1994
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 352 V250m
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Checked outHạn: 11-17-2004 00:00  Gọi tài liệu này về