Chính sách mới về tăng lương tối thiểu 2012 quy chế tuyển dụng, sử dụng, xử lý kỷ luật và trách nhiệm bồi thường đối với công chức, viên chức

Sách hệ thống các văn bản pháp luật quy định về vấn đề công tác cán bộ, công chức, viên chức; quy chế tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, quản lý cán bộ; các chế độ chính sách mới đối với cán bộ công chức viên chức; quy tắc ứng xử, quy chế văn hóa công sở; về khen thương và xử lý kỷ luật cán bộ, công c...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Thùy Linh (sưu tầm)
Đồng tác giả: Việt Trinh (sưu tầm)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lao động, 2012
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 344.01 Ch312s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn