Suy nghĩ về bản sắc văn hóa dân tộc\

Sách giới thiệu các bài viết, nghiên cưú về bản săc văn hóa dân tộc; khẳng định việc giáo dục, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc là vấn đề cần thiết, cần được đẩy mạnh trong mọi lĩnh vực hoạt động của văn hóa nghệ thuật nước ta, và cũng rất cần thiết cho sự bảo vệ độc lập và tự do của mỗi...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Huy Cận
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1996
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 306.09 S523n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn