Trích dẫn APA

Huy Cận. (1996). Suy nghĩ về bản sắc văn hóa dân tộc\. Hà Nội: Chính trị quốc gia.

Chicago Style Citation

Huy Cận. Suy Nghĩ Về Bản Sắc Văn Hóa Dân Tộc\. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1996.

Trích dẫn MLA

Huy Cận. Suy Nghĩ Về Bản Sắc Văn Hóa Dân Tộc\. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1996.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.