Hiến pháp: Những vấn đề lý luận và thực tiễn: Sách tham khảo

Sách tâph hợp 97 bài nghiên cứu đề cập đến những vấn đề chung của Hiến pháp; những vấn đề cụ thể và việc sửa đổi Hiến pháp Việt Nam; kinh nghiệm xây dựng và sửa đổi HIến pháp ở một số nước trên thế giới

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 342.02 H305p
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn