Tìm hiểu một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng - Quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương IV

Bao gồm Điều lệ Đảng; hướng dẫn soạn thảo văn bản và hệ thống mẫu văn bản trong văn phòng cấp ủy đảng; Các quy định mới về công tác tổ chức của đảng bộ, chi bộ cơ sở; quy định về nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng; những điều đảng viên không được làm; công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Kim thư (sưu tầm)
Đồng tác giả: Quý Long (sưu tầm)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Dân trí, 2012
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 324.2597 T310h
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn