Cẩm nang Đoàn thanh niên 2012 hướng tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Đoàn thanh niên

Kế hoạch và hướng dẫn tổ chức Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X (2012-2017); cách thức tổ chức và các mẫu văn bản; phong trào đoàn viên thanh thiếu niên; kỹ năng cán bộ Đoàn và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Đoàn thanh niên...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lao động, 2012
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 324.09 C120n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn