Châu Phi - Trung Đông những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật

Sách phân tích những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật của các quốc gia châu Phi, Trung Đông giai đoạn 2011-2020; những tác động của nó đến các chính sách hợp tác phát triển giữa Việt Nam với các nước châu Phi và Trung Đông

Lưu vào:
Tác giả chính: Đỗ, Đức Định (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2012
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 320.956 Ch125p
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn