Hợp đồng tín dụng và biện pháp bảo đảm tiền vay

Sách bình luận về các quy định của pháp luật hiện hành về hợp đồng tín dụng, bảo đảm tiền vay; trình bày cách nhìn thống nhất về các vấn đề liên quan đến hợp đồng tín dungj, biện pháp bảo đảm tiền vay, cách xử lý tài sản bảo đảm tiền vay...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm, Văn Tuyết
Đồng tác giả: Lê, Kim Giang
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Tư pháp, 2012
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 346.02 H466đ
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn