Xây dựng nền kinh tế thị trường. Kinh nghiệm của Hunggary và bài học vận dụng cho Việt Nam

Sách giới thiệu khái quát nền kinh tế Hungary trước năm 1990; đánh giá thực trạng xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường ở Hungary giai đoạn 1990-2010; phân tích thực trạng kinh tế Việt Nam trước năm 1986, việc xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường của VN từ năm 1986 đến nay; so sánh...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Du Phong (chủ biên)
Đồng tác giả: Hồ, Thị Hải Yến (chủ biên), Trịnh, Mai Vân (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2012
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 330.12 X126d
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn