Biên niên các sự kiện kinh tế Việt Nam (1975 - 2008)

Sách tóm tắt những nội dung chính của những sự kiện kinh tế quan trọng của Việt Nam từ 1975-2008, các sự kiện được sắp xếp theo thứ tự thời gian

Lưu vào:
Tác giả chính: Đặng Phong
Đồng tác giả: Trần, Đình Thiên
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2012
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 330.9 B305n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn