Tiếp xúc ngôn ngữ ở Đông Nam Á

Sách trình bày kiến thức cơ bản về tiếp xúc ngôn ngữ và tiếp xúc ngôn ngữ ở Đông Nam Á; giới thiệu nguồn gốc, đặc điểm ngôn ngữ Việt, sự tiếp xúc ngữ nghĩa giữa tiếng Việt và tiếng Hán và ảnh hưởng của ngữ pháp châu Âu tới ngữ pháp tiếng Việt...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Phan Ngọc
Đồng tác giả: Phạm, Đức Dương
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Từ điển bách khoa, 2012
Phiên bản:Tái bản lần 1
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 495 T307x
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn