Phật giáo Hoà Hảo tri thức cơ bản

Sách cung cấp những kiến thức cơ bản về quá trình hình thành và phát triển (sự ra đời, lễ nghi, kinh sách, tổ chức); các cơ sở thờ tự; sự phát triển của Phật giáo Hòa Hảo ở Việt Nam hiện nay

Lưu vào:
Tác giả chính: Bùi, Thị Thu Hà
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Từ điển bách khoa, 2012
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 294.309 Ph124g
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn