Đạo giáo tri thức cơ bản

Sách trình bày khái niệm cơ bản về đạo giáo; quá trình phát sinh, phân phái và suy tàn của đạo giáo; đánh giá ảnh hưởng của đạo giáo dưới góc độ chính trị xã hội; sự phân phái của 1 số đạo giáo cơ bản: Đạo Đức kinh (Lão Tử), Đạo Tạng pháp; và Đạo giáo của Việt Nam...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Mạnh Cường
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Từ điển bách khoa, 2012
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 299.51 Đ108g
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn