Đạo Tin lành tri thức cơ bản

Sách cung cấp những kiến thức cơ bản về quá trình hình thành và phát triển (ra đời, lễ nghi, kinh sách, tổ chức, phân chia giáo phái) của đạo Tin Lành; quá trình du nhập vào Việt Nam; các cơ sở thờ tự; sự phát triển của đạo Tin Lành ở Việt Nam hiện nay...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm, Gia Thoan
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Từ điển bách khoa, 2012
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 280 Đ108t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn