Phật giáo tri thức cơ bản

Sách cung cấp những kiến thức cơ bản về sự ra đời của Phật giáo tại Ấn Độ; người sáng lập đạo Phật; những giáo lý cơ bản của đạo Phật; những lần kết tập của đạo Phật; quá trình hình thành và phát triển của Phật giáo Việt Nam qua các giai đoạn: thời kỳ đạo Phật du nhập vào VN đến thế kỷ X, đạo Phật V...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Văn Quý
Đồng tác giả: Nguyễn, Quốc Tuấn (chủ biên), Nguyễn, Văn Thanh
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Từ điển bách khoa, 2012
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 294.309 Ph124g
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn