Nông nghiệp Hàn Quốc trên đường phát triển

Sách đánh giá tiến trình phát triển nông nghiệp của Hàn Quốc từ truyền thống tới hiện đại; các chính sách và giải pháp giải quyết những vấn đề đặt ra trên con đường phát triển hiện đại của nông nghiệp và nông thôn Hà Quốc; đề xuất gợi ý chính sách cho sự phát triển nông nghiệp Việt Nam...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Quang Minh (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Từ điển bách khoa, 2012
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 338.109 N455n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn