Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ 1994 - 2010

Sách phân tích các bước đi của chính quyền 2 nước để tiến lại gần nhau trong quá trình "bình thường hóa", nền tảng cấu trúc hình thành quan hệ đối ngoại VN-Hoa Kỳ; đánh giá vai trò của Mỹ tại khu vực Đông Nam Á; phản ánh mối liên hệ nhằng nhịt của Mỹ với châu Á từ góc độ quan hệ Việt Nam-H...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Bùi, Phương Lan
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2012
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 327.597 Qu105h
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn