Đại Việt thông sử. Quyển 1

Bộ sách lịch sử viết theo bản kỷ và liệt truyện đề cập chuyện các vua nhà Lê từ thời Lê Thái Tổ, Lê Thái Tôn, Lê Thánh Tôn, Lê Hiền Tôn, Lê Thuần Tôn (Tức Tôn), Lê Uy Mục, Lê Tương Dực, Lê Chiêu Tôn đến Cung Hoàng (hoàng đệ Xuân) trong cung, hoàng tộc; liệt truyện về hậu phi, đế hệ, công thần và ngh...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Quý Đôn
Đồng tác giả: Ngô, Thế Long (dịch)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: NXB. Trẻ, 2012
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.7027 Đ103v
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn