Lịch sử Trung Quốc

Sách mô tả khái quát tiến trình những đổi thay của dòng chảy văn minh Trung Hoa, con đường phát triển độc đáo của Trung Quốc; tái hiện những nét đặc sắc của văn minh Trung Hoa; tiến trình hàng ngàn năm thịnh suy của đất nước rộng lớn với nhân khẩu đông đúc này và sức sống mạnh mẽ hiện nay...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Tào, Đại Vi
Đồng tác giả: Đặng, Thúy Thúy (dịch), Dương, Ngọc Dũng (hiệu đính), Tôn, Yến Kinh
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh: Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2012
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 951 L302s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn