Bộ luật lao động: đã được Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, Kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18/6/2012

Bộ Luật lao động đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày18-6-2012 gồm 17 chương, 242 điều và một số văn bản hướng dẫn thi hành luật mới nhất thực hiện chế độ tiền lương, trợ cấp năm 1012; tuyển dụng lao động, khen thưởng; bảo hiểm xã hội VN, quy định về tuyển dụn...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lao động xã hội, 2012
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 344.01 B450l
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn