Di tích - Danh thắng Việt Nam

Cung cấp thông tin có tính hệ thống về các di tích - danh thắng Việt Nam xếp theo các vùng, miền, địa phương; những di tích danh lam thắng cảnh này là kho tàng di sản lâu đời của dân tộc Việt Nam từ Trrung du, miền núi Bắc Bộ, đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung bộ, vùng Nam duyên hải Trung Bộ, Tây Nguyê...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Quang Phúc (biên soạn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : T.P. Đồng Nai: NXB. Đồng Nai, 2012
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 915.97 D300t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn