Kỹ năng soạn thảo văn bản, quy chế công tác văn thư - 301 mẫu văn bản quản lý và điều hành trong doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp và chính quyền địa phương

Sách giới thiệu 301 mẫu văn bản hành chính thông dụng, mẫu văn bản dùng trong cơ quan Đảng, công đoàn, tổ chức kinh tế; mẫu văn bản hợp đồng kinh tế, kinh doạnh, hợp đồng về lĩnh vực nhà đất, xây dựng; mẫu văn bản về tổ chức nhân sự; mẫu nội quy, quy chế , điều lệ trong các cơ quan, đơn vị; mẫu văn...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lao động, 2012
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 347.055 K600n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Checked outHạn: 09-23-2014 00:00  Gọi tài liệu này về