Bộ luật lao động mới (có hiệu lực từ ngày 01/5/2013)

Bộ luật gồm 17 chương. 242 điều, quy định phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, chính sách của nhà nước về lao động, quyền và nghĩa vụ của người lao động, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, quan hệ lao động, các hành vi bị nghiêm cấm; về việc làm; hợp đồng lao động; học nghề, đào tạo, bồ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Hoàng Anh (sưu tầm)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lao động xã hội, 2012
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 344.01 B450l
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn