Nhận diện quyền lực: Một Chomsky không thể nào thiếu

Sách tập hợp các bài nói chuyện, thuyết trình, tọa đàm, phỏng vấn giới thiệu chuỗi các chủ để từ những hoạt động của các phương tiện truyền thông hiện đại đến toàn cầu hóa, từ hệ thống giáo dục đến các cuộc khủng hoảng môi trường, từ các tổ hợp công nghiệp-quân sự đến các chiến lược của các nhà hoạt...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Mitchell Peter R.
Đồng tác giả: Đinh, Hoàng Thắng (hiệu đính), Hoàng, Văn Vân (dịch), John Schoeffel
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Tri thức, 2012
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 320.092 Nh121d
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn